Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà mang tên Butterfly House này có kiến trúc ấn tượng được lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp và nằm tại thảo nguyên California thoáng đãng. Được thiết kế và xây dựng bởi KTS Feldman Architecture.

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ những cánh bướm bay bổng xinh đẹp nằm trên thảo nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *