Ý nghĩa của Function trong lập trình? | Vũ Nguyễn Coder

0
69

Function có thể hiểu là một chương trình con, nhận dữ liệu đầu vào (Input), thông qua một xử lý gì đó và có thể cho kết quả đầu ra (Output). Cùng làm rõ một vài vấn đề của function trong lập trình nhé.

📎 Tham khảo khóa học lập trình cho người mới bắt đầu hoặc đang bị mất gốc: https://vunguyencoder.com/courses/cppbasic

#vunguyencoder #laptrinh

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website lớp học
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

👥 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 Instagram
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 Tiktok
https://tiktok.com/@vunguyencoder

👥 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY