Viết Facebook Chat Bot – Phần 2: Tạo Webhook và kết nối với Fan Page

Xem toàn bộ bài viết kèm theo hướng dẫn tại đây:
Link github chứa code:

Nếu có góp ý thay thắc mắc các bạn cứ comment nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *