Viết Facebook Chat Bot – Phần 1: Tạo Fanpage, thêm chức năng Messenger

Xem toàn bộ bài viết kèm theo hướng dẫn tại đây:

Nếu có góp ý thay thắc mắc các bạn cứ comment nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *