Tự học lập trình Javascript cơ bản chỉ trong 1 giờ | Vũ Nguyễn Coder

0
56

Javascript là 1 trong những ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay. Với phạm vi ứng dụng rộng rãi cùng tính linh hoạt của nó, Javascript chắc chắn là 1 trong những công cụ đáng để thu nạp đối với các ae Software Engineer

📕 Nội dung video này
00:00 Tại sao nên học Javascript?
01:52 Setup môi trường
03:35 Chương trình JS đơn giản
04:35 Biến & kiểu dữ liệu
07:35 Nhập/xuất dữ liệu
10:00 Phép toán
14:00 Cấu trúc If-else
18:15 Cấu trúc for
21:45 Kiểu Object
25:00 Kiểu Function
33:11 Kiểu Array
37:13 Kiểu String
39:50 Cơ chế DOM
48:00 Cơ chế Bất đồng bộ
52:55 Cơ chế lưu trữ data
Hết

📎Bài giảng liên quan:
– Ngôn ngữ HTML: https://youtu.be/B0NgbjglAzs

📎 Tham khảo khoá học lập trình Javascript dành cho người mới bắt đầu tại:
https://vunguyencoder.com/courses/basics-javascript

#vunguyencoder #laptrinh

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website lớp học
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

👥 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY