Tự học Full Lộ Trình Lập Trình Front-end (HTML/CSS/JS) trong 1 clip

Hế nhô anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách học full toàn bộ lộ trình front-end trong 1 clip duy nhất.
Bọn mình sẽ học từ những thứ cơ bản nhất như HTML/CSS/JS cho tới cách kết hợp cả 3 để làm 1 trang web hoàn chỉnh.

Học xong clip này, các bạn sẽ có kiến thức sơ về những thứ cần làm trong mảng front-end, code được 1 web cơ bản có giao diện đàng hoàng.
Clip khá dài nên các bạn có thể bookmark lại để xem dần nha.

Timestamp
0:00:00 – Bắt đầu học HTML
0:01:00 – Giới thiệu ngôn ngữ HTML
0:03:50 – Bắt đầu viết code HTML, các tag hiển thị thông tin
0:09:10 – HTML Form, lấy thông tin từ người dùng
0:10:55 – Tự code web giới thiệu bản thân
0:13:30 – Bắt đầu học CSS
0:14:00 – CSS là gì, tại sao phải học và dùng?
0:15:20 – Cú pháp của 1 khối CSS
0:16:50 – Lấy code mẫu tại bit.ly/codedao-css
0:17:30 -1. CSS Selector: Chọn phần tử để apply CSS
0:19:00 – CSS Speciality: id, class, trọng số…
0:20:30 – 2. Làm sao viết CSS, để CSS ở đâu?
0:22:00 – 3. Màu sắc và kích cỡ trong CSS
0:25:22 – 4. Hiển thị chữ trong CSS (font, căn lề)
0:27:10 – Bonus: Cách dùng Chrome Dev Tool
0:28:15 – 5. Dùng CSS để sắp xếp giao diện (layout)
0:29:30 – Box model: margin, border, padding
0:30:55 – Set width, height và box-sizing
0:32:40 – Các CSS Position hay dùng
0:33:45 – 7. Áp dụng kiến thức CSS để làm web đẹp hơn
0:40:00 – JavaScript là gì, tại sao nên học
0:41:50 – Bắt đầu với Hello World
0:42:30 – Variables (Biến) và kiểu dữ liệu trong JavaScript
0:43:43 – Operator (Toán tử) ( + – * /)
0:44:45 – Object (Đối tượng) trong JavaScript
0:45:55 – String (Chuỗi) – Object đặc biệt
0:47:00 – Array (Mảng) – Cách chứa nhiều giá trị
0:48:23 – Control Statement (Câu lệnh điều khiển) – If-Else / Switch-Case
0:50:20 – Vòng lặp (Loop) – For, For-of, While
0:52:10 – 10. Hàm (Function) – Tách chương trình thành nhiều phần
0:53:20 – Những thứ nâng cao cần học
0:54:15 – Tổng hợp kiến thức đã học
0:55:31 – Áp dụng HTML/CSS/Javascript vào 1 trang web

Nhớ subscribe cho mình nhe:

Channel Tôi Đi Code Dạo là nơi mình chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về ngành lập trình mà mình đạt được trong quá trình làm việc. Những kiến thức này sẽ biến các bạn từ một coder trở thành developer – lập trình viên thứ thiệt.
Nhớ ghé thăm và subscribe channel để xem clip mới vào 8H TỐI T3 hàng tuần nha!

Ghé thăm mình tại:
Blog:
Fanpage:

#hoc_html #hoc_frontend_sieutoc #hoc_css #hoc_js

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *