Tự học các kiến thức cơ bản của lập trình C chỉ trong 1 giờ | Vũ Nguyễn Coder

0
61

Ngôn ngữ lập trình C là kỹ năng cơ bản mà bất cứ ae nào đều phải bắt đầu trong lộ trình trở thành kỹ sư phần mềm. Trong video bài giảng này, mình sẽ tóm tắt toàn bộ những nội dung căn bản nhất mà chúng ta cần nắm được khi học lập trình C.

📕 Nội dung video này
00:00 Mở đầu
01:19 Cài đặt môi trường
07:07 Biến
08:45 Nhập xuất dữ liệu
14:30 Phép toán
18:50 Cấu trúc rẽ nhánh
23:40 Cấu trúc lặp
27:50 Array
31:45 Chuỗi kí tự
37:37 Function
47:40 Pointer
52:00 Struct
Hết

📕 Link download DevCPP 6.3 https://github.com/Embarcadero/Dev-Cpp/releases/download/v6.3/Embarcadero_Dev-Cpp_6.3_TDM-GCC_9.2_Setup.exe

📕 Khoá học lập trình C/C++ dành cho người mới: https://vunguyencoder.com/courses/basics-cpp

#vunguyencoder #laptrinh

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website lớp học
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

👥 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 Instagram
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 Tiktok
https://tiktok.com/@vunguyencoder

👥 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY