Thông não cơ bản về Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật. Môn này quan trọng thế nào? | Vũ Nguyễn Coder

0
59

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật là một trong những môn học khá trừu tượng với ae IT nên nhiều ae hay bỏ qua. Nhưng thực tế đây lại là môn học quan trọng vừa rèn luyện tư duy lập trình lại vừa là thước đo trình độ của các nhà tuyển dụng. Vì vậy, ae đừng ngại môn này mà hãy cùng mình thông não vài khái niệm cơ bản của nó nhé.

📕 Nội dung video này:
0:00 Mở đầu
1:25 Khái niệm cấu trúc dữ liệu?
10:11 Khái niệm giải thuật/thuật toán?
18:00 Ví dụ độ phức tạp O(n)
23:00 Ví dụ độ phức tạp O(n^2)
30:00 Ví dụ độ phức tạp O(1)
33:14 Ví dụ độ phức tạp O(log n)
43:00 So sánh tốc độ các giải thuật
Hết

📎 Tham khảo khóa học lập trình cho người mới bắt đầu hoặc đang bị mất gốc: https://vunguyencoder.com/courses/cppbasic

#vunguyencoder #laptrinh

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website lớp học
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

👥 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 Instagram
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 Tiktok
https://tiktok.com/@vunguyencoder

👥 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY