Sự ảo ma của dấu bằng (toán tử gán) trong “đa vũ trụ” ngôn ngữ lập trình | Vũ Nguyễn Coder

Nếu mỗi ngôn ngữ lập trình là 1 vũ trụ, vậy thì sẽ có những thứ cùng hình dạng với nhau giữa các vũ trụ nhưng hành vi của chúng chưa chắc đã giống nhau. Mời các ae cũng mình du hành đa vũ trụ ngôn ngữ để tìm hiểu về 1 toán tử rất rất cơ bản, đó là dấu bằng, hay còn gọi là toán tử gán (Assignment operator)

📕 Nội dung video này
0:00 – Mở đầu
1:00 – Vũ trụ C++
4:07 – Vũ trụ Python
14:30 – Vũ trụ Javascript
Hết

🎬 Các khoá học cơ bản
– Khoá học C/C++:
– Khoá học Python:
– Khoá học Javascript:
#vunguyencoder #laptrinh

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website lớp học

🎥 Youtube channel

👥 Facebook

👥 LinkedIn

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *