Sinh viên IT cần chuẩn bị gì để có việc làm ngay sau khi ra trường? | Vũ Nguyễn Coder

0
68

Sinh viên IT cần chuẩn bị gì để có việc làm ngay sau khi ra trường?
– Có project cá nhân, tận dụng từ các bài tập lớn.
– CV thể hiện tốt kiến thức. Tham khảo việc tạo CV chuẩn tại đây: https://cakeresume.me/tao-cv-chuan-cho-dan-IT
– Tham gia interview nhiều để cọ sát kinh nghiệm và bổ sung các kiến thức thiếu sót.

#vunguyencoder #laptrinh

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website lớp học
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

👥 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY