Sinh viên IT cần chuẩn bị gì để có việc làm ngay sau khi ra trường? | Vũ Nguyễn Coder

Sinh viên IT cần chuẩn bị gì để có việc làm ngay sau khi ra trường?
– Có project cá nhân, tận dụng từ các bài tập lớn.
– CV thể hiện tốt kiến thức. Tham khảo việc tạo CV chuẩn tại đây:
– Tham gia interview nhiều để cọ sát kinh nghiệm và bổ sung các kiến thức thiếu sót.

#vunguyencoder #laptrinh

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website lớp học

🎥 Youtube channel

👥 Facebook

👥 LinkedIn

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *