Những kiến thức nhập môn lập trình phải biết đối với sinh viên chuẩn bị đi học | Vũ Nguyễn Coder

0
61

Trang bị những kiến thức căn bản về máy tính dành cho các ae chuẩn bị bước vào “Ngành Code”.

📕 Nội dung
0:00 Hệ quả của định hướng sai
1:48 Lập trình là gì
2:06 Môi trường dòng lệnh
3:47 Biến môi trường
8:50 Chương trình dịch
15:05 Build system
23:00 Ngôn ngữ lập trình
Hết

💾 Các video liên quan
– Lập trình C++ cơ bản: https://youtu.be/KsVqBIWtRec
– Sử dụng dòng lệnh hiệu quả: https://youtu.be/67rT06t1Q8w

#vunguyencoder #laptrinh #coder

⌛⌛⌛⌛

🌐 Website
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

🔍 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

📋 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

———————

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY