Một buổi tối làm việc của Software Engineer sẽ thế nào? | Working vlog | Vũ Nguyễn Coder

0
67

Một buổi tối làm việc của Software Engineer sẽ thế nào? | Working vlog | Vũ Nguyễn Coder

📎 Tham khảo khoá học lập trình C/C++ dành cho người mới bắt đầu tại:
https://vunguyencoder.com/courses/basics-cpp

#vunguyencoder #laptrinh

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website lớp học
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

👥 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY