Hướng dẫn học lập trình Python cho người chưa biết gì. Code được ngay app bói toán | Vũ Nguyễn Coder

0
92

Hướng dẫn tự học lập trình Python cho người chưa biết một chút gì về lập trình dành cho ae muốn đc tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng nhất với công việc lập trình. Sau đó ae sẽ được hướng dẫn code 1 app bói toán đơn giản.

📕 Nội dung
0:00 Mở đầu
1:15 Python làm được gì?
1:52 Chuẩn bị công cụ
3:27 Biến và kiểu dữ liệu
10:30 Rẽ nhánh
12:15 Vòng lặp
14:45 Hàm
17:16 Thực hành viết chương trình bói toán
Hết

🎬 Khoá học python cơ bản dành cho người mới bắt đầu: https://vunguyencoder.com/courses/basicspython

#vunguyencoder #laptrinh #python

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

👥 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY