Hiểu về ngôn ngữ HTML chỉ trong bài giảng 30 phút | Vũ Nguyễn Coder

0
67

HTML là viết tắt của “HyperText Markup Language”, là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo và cấu trúc nội dung trên các trang web hoặc giao diện cho các phần mềm ứng dụng. Chính vì sự phổ biến của HTML, nên có thể coi như đây là 1 ngôn ngữ không thể thiếu của bất cứ Software Engineer nào!

📕 Nội dung video này
00:00 – Mở đầu
01:15 – HTML là gì?
03:50 – Ứng dụng của HTML
04:43 – Thiết lập môi trường
06:39 – Cú pháp
10:45 – Cấu trúc 1 văn bản HTML
14:24 – div & span
22:00 – List
23:30 – Table
24:55 – Anchor
26:00 – Image
28:15 – Form
29:34 – Style
32:30 – Script

Hết

📎 Các khoá học tham khảo:
– HTML: https://vunguyencoder.com/courses/html
– CSS: https://vunguyencoder.com/courses/css
– Javascript: https://vunguyencoder.com/courses/basics-javascript

#vunguyencoder #laptrinh

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

🌐 Website lớp học
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

👥 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

👥 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY