Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

0
31

DanBrunn270314 1 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.
(một cái tên tuyệt vời dành cho ngôi nhà, phải vậy không?) là một nằm trong hàng đầu tiên hướng về bãi biển ở , .

Biệt thự được thiết kế bởi hãng kiến trúc tại Los Angeles. Biệt thự này cũng có thể được mô tả như một sự kết hợp của . Bạn có thể thích hoặc ghét nó. Điều này phụ thuộc vào sở thích và khả năng sống trong “thế giới màu trắng hiện đại” của bạn.
DanBrunn270314 2 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 3 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 4 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 5 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 6 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 7 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 8 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 9 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 10 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 11 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 12 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 13 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 14 600x383 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 15 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 16 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 17 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 18 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 19 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 20 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 21 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 22 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 23 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 24 600x399 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 25 600x397 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.
DanBrunn270314 26 400x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.

DanBrunn270314 27 503x600 Flip Flop biệt thự hiện đại kết hợp phong cách Bauhaus và phong cách tối giản.
Bình An

(Theo worldofarchi.com)

LEAVE A REPLY