Cùng học Code và Thuật Toán qua 300 Bài Code Thiếu Nhi bản real

Hôm nay, bọn mình sẽ cùng giải 300 bài code thiếu nhi lại nha.

FPT Software Academy (FA) cung cấp các chương trình đào tạo lập trình với định hướng ngành khác nhau về phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm để giúp học viên:
– Nâng cao năng lực chuyên môn
– Có được kinh nghiệm thực tiễn
– Cải thiện ngoại ngữ và kỹ năng mềm

– Link tham khảo các khoá đào tạo lập trình:
– Link đăng ký nhận tư vấn:

#300_bai_code_thieu_nhi #thuat_toan #code_cung_code_dao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *