Chinh phục Con Trỏ (Pointer) – Khái niệm làm đau đầu sinh viên IT | Vũ Nguyễn Coder

0
55

Đây là một bài giảng về Con Trỏ (Pointer) dành cho người mới bắt đầu học lập trình. Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của Con trỏ dùng để làm gì?

Mục lục
0:00 Con trỏ và phụ nữ
1:15 Nhắc lại về BIẾN, cách lấy địa chỉ của biến
9:35 Dẫn chuyện về Con trỏ
14:24 Khai báo và sử dụng con trỏ
22:50 Phép toán trên con trỏ
26:22 Ứng dụng con trỏ trong Mảng
33:03 Ứng dụng con trỏ trong Hàm
45:26 Ứng dụng con trỏ trong Cấp phát động, đa hình (Nâng cao)
54:18 Tạm kết.

Trong bài giảng này, ngoài kiến thức về con trỏ, ae sẽ còn được ôn lại nhiều những kiến thức khác bên lề, như Struct, Copy Constructor, Array,…

#vunguyencoder #laptrinh #cpp

⌛⌛⌛⌛

🌐 Website
https://VuNguyenCoder.com

🎥 Youtube channel
https://youtube.com/VuNguyenCoder

🔍 Facebook
https://fb.com/VuNguyenCoder

📋 LinkedIn
https://linkedin.com/in/VuNguyenCoder

———————

© Bản quyền thuộc về Vũ Nguyễn Coder
© Copyright by Vũ Nguyễn Coder ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY